باسمه

 

سگ را رها کردم

            بارهای سنگين و حجيم را به کناری انداختم

                                           سيگارم را زير پا خاموش کردم

            

                                                                   ...........

    سوار مترو شدم! 

                                .    

انجام دادن سه کار به صورت آگاهانه برای من خيلی سخت است: شروع کردن ، تمام کردن و ادامه دادن.فعلا تمامش نمی کنم. تا يه مدتی هم ادامه نمی دهم.اينجا  را ببينيدجالبه.

اينجا ايستگاه آخره همه بايد پياده بشن!

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
assalll

تمام کردن انقدر ها هم سخت نيست٬شايد اسانترين راه هم باشد!!!

ق

مدتیه دارم به این نتیجه می رسم که راستی راستی باید ایمان بیاورم به آغاز فصل سرد.