گفت – با تعجب زیاد - صدام هنوز طرف دار داره. چه جوری آخه؟ عقل شون کجاست؟

کلن هر قومی چون به قوم دیگر می رسد از خود می پرسد: عقل اینا کجاست؟ قبول! ولی حالا انصافن چه بلایی سر عقل ما  میاد؟

/ 4 نظر / 22 بازدید
ابوذر

جواد من وسوسه شدم بخرمش ! :دي

صددام ، منظورشه :)