پرچم بی باد

 

عکس های چهارشنبه را  نگاه می کردم و  دیدم یکی شان شبیه پرچم های سه رنگ شده. یک پرچم سه رنگ کشیدم و با توجه به این که بعضی  ملت ها علاقه دارند نمادی وسط پرچم بگذارند، از بین عکس های آن روز عکس بادبادکی را که هوا کرده بودیم،بریدم و گذاشتم روی پرچم.  خوبی  گذاشتن یک نشانه روی پرچم این است که وقتی حکومت ما بر افتاد سلسه ی بعدی لازم نیست کل پرچم را عوض کند و فقط می تواند نماد روی پرچم را عوض کند که مثلن: ما جدیدها از قبلی ها با آن بادبادک دوزاری  شان، کمتر کیچ زده ایم. شاید یک هواپیما بگذارند که یعنی ما مدرن تریم یا چند تا ماه و ستاره بگذارد که مثلن آرمان گراییم یا یک عقاب بگذارند که قدرتمندیم یا درخت بگذارند یا لوگویی از نام خدا یا اصلن هیچی نگذارند که این را توصیه نمی کنم.  این پرچم های سه رنگ افقی زیادی بی معنی اند  و این نماد روی پرچم تنها مزه ی این پرچم های کلیشه ای اند.

در ضمن احتمالن به دلایل فنی در گذشته  رنگ های پرچم کاملن جدا بودند. حالا ایجاد طیف روی پرچم نباید مشکل خاصی برای تکثیر پرچم درست کند.

 

/ 3 نظر / 106 بازدید
صبا

جالب بود دوست داشتم پرچم های لایت و لو لایت [چشمک]

سوده ط

پرچم ما وسطش علامت قاشق و چنگال داره! [زبان]