سنج بلور

 

ممنونم از بهمن به خاطر همه‌ی خبرهای بد و ناگواری  که داد و ترانه ها و سرودها و کتاب های خوبی که معرفی کرد. چهارشنبه سوری ثمین باغچه بان را زیاد گوش کردم خوشبختانه مثل ترانه‌ی  میدان التحریر نبود که فقط من دوستش داشتم و باید با هدفون گوش می کردم. چهارشنبه سوری باغچه بان را  سحر و اعظم هم دوست داشتند و هی گوش کردیم.

هر بار که می خواند«نامه و عکست رو دیروز گرفتم» یاد همه کسانی می افتادم که خبرهای شان را بهمن منتشر می کند و هر بار که می خواند «شیشه ی عمرم سنج بلوره»  انگار صدای کوبیدن  و خرد شدن آن سنج بلور را می شنیدم و صدای بلندش تنم را می لرزاند: شیشه ی عمرم سنج بلوره/کی خدا می ده عمر دوباره.

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
مستی

سال نوی تان خجسته و شادان بادا شاد زی