باسمه

 

هوا بهاری و بهاری و عالی است. شهر گرم، خيابان گرم، مردم گرم، غذا ها مطبوع و کثيف و اشتها آور...مثل خود اهواز.(اين قدر که ديده ام)

فعلا برای خودم هی راه می روم. همين قدر ميدانم که يک ميدانی دارند به اسم چهار شير و يک خيابانی به اسم چهار راه نادری! نقشه شهر هنوز کشيده نشده و  کنار خيابان مرغ و خروس می فروشند و گنجشک سر کنده و يک جور پرنده آش و لاشی احتمالا از خانواده مرغابی ها.

ابتذال مستهجن قليان های ميوه ای اين جا هم هست. اگر به اجداد ما می گفتند قليان با طعم توت فرنگي، چه حالی پيدا می کردند؟

چند ساعتی می شود که باران می بارد. هر کدام قد يه آلوچه. بعد می شود تگرگ قد يه گردو. شوخی نمی کنم.همچين چيزی نديده بودم. اين جا شده خود ونيز. فقط توی يک خيابان به اندازه کل زاينده رود آب روان شده. به اين می گويند سيل، ها؟ تلوزيون هم الان قطع شد.

زهوار ساعتم در رفته. بندش پاره شده خودش هم خوابيده. پير شده طفلکی!

توی يکی از کوچه پس کوچه ها، بورس سيگار خارجی را پيدا کردم. تا حالا اين همه سيگار نديده بودم. البته برای ما خرده خر ها قيمت همان قيمت جاهای ديگر است. من که تازه خورده خر تر هم شده ام، نخی می خرم.

خوب! دعا بفرماييد که فردا مثل دفعه قبل توی مصاحبه گند نزنم.

بدبخت شديم رفت. باران را می گويم. هی تند تر می شود. اين جورش را نديده بودم. سيل آمده.يا حضرت عباس! ثانيه به ثانيه تند تر می شود. آسمان دارد کمپلت می آيد پايين. کمک!

من که می روم نماز وحشت بخوانم. حسن می گفت« خدا می خواد با اين مردم چه کنه؟» گفتم هرکاری می خواد بکنه، بکنه. فقط بذاره من برم.» دلخور شد. گفت از دست خدا می خوای کجا فرار کنی.

از يک جايی در مرکز شهر دود غليظی به هوا رفت. نمی دانم چه شده صدای  آژير هم بلند شد. مرا باش...

/ 11 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نا آرام

مرد نا حسابی مگه تو نرفتی اصفهان مشغول بشی این درکستون ها کجاست میری. میخواستی اینقدر گم گور بشی خوب بیا تهران خراب شده خودمون

رضا

اين "ق" هميشه جوزده ميشه ... راستی جواد! اهواز ديگه چرا؟ اگه حالا دو هفته کار دو هفته استراحت باشه يه چيزی، در غير اين صورت خوب نيست، نه؟

موسي

جواد! شهيد نشي!

شناي

دعا می کنم کار خوب، همونجوری که رضا گفته پيدا کنيد. آخه فقط اونجوريش واسه آدمايی مثل ما خوبه. باقی بقايتان...

محمد

سلام جواد

ق

جواد!باشه ديگه! اينجوريه؟

ق

جواد! داری که؟ www.mjrd.blogsky.com

عباس

سلام جواد جان تو مثل هميشه خوب می‌نويسی اينقدر خوب درست مثل خودم و من نمی‌دانم وقتی نوشته‌های تو را می‌خوانم چرا هميشه يه جوری می‌شم مثل اينکه دوست دارم نوشته‌های تو را بخورم جواد جان سخت دلتنگم دلتنگ دلتنگ اينقدر دلتنگ که دوست دارم يک دريا بگريم و آنوقت بروم کنار آن دريا و شنا کنم خوب بگذريم ديگر دارم شاعر می‌شوم و می‌ترسم که از کار و بار بيافتم و اين چيزيه که خيلی ازش می ترسم خداحافظ

باجناق

بابا سيلام جيواد چيطوری؟ خوبی؟ خيسی؟ چه خبر از عمق؟ خوش می‌گذره؟ راستی عباس نوشته يه جوری ميشه من هم همينطورم مخصوصا وقتی قسمت غذاهای کثيف رو خوندم يه جور ديگه شدم خوش باشی سلام برسون باااااااااااااااااای

باجناق

وبلاگمو بخونت تشنه ام یک کم آب بریز روی سرم درد می کنه. می کنه؟ نه نمی دونم شایدم خداحافظ