بر گوری

گورستان

 این شیر سنگی درست مثل همان ها که در دو سوی پل خواجو گذاشته اند یا آن دو تا شیر سنگی که رو به روی زندان دستگرد اصفهان در دو سوی اتوبان ذوب آهن گذاشته اند  در واقع سنگ قبر است. بین بختیاری ها  سنگ قبر  مرسومی بوده و معمولن برای افراد نام دار و پهلوان.

 و چندتا  گورستان دیگر هم این جاها ( + و + و + و + و + و + و + و + و + و + )

 

/ 0 نظر / 84 بازدید