پیغام

 

در این سن و سال هنوز هم انتظار دارم ... یا درست‌اش هنوز هم هوسی دارم که پیامی در بطری پیدا شود حتا اگر پیام مهمی هم نباشد.

امروز عصر در کف رودخانه‌ی خشک‌مان راه می‌رفتیم و یک بطری پیدا شد که حاوی هیچ پیامی نبود. کسی ما الشعیر اش را که تمام کرده، شیشه‌اش را پرت کرده در رودخانه // یک رودخانه‌ی خشک بستر مناسبی برای فکرهای محیط زیستی است: چرا ملت این قدر بی توجه‌اند؟ اما یک رودخانه‌ی پر آب در یک شب مهتابی... مردی که حس مبهمی دارد که روزگار همین است  و داستانی در کار نیست با یک بطری آب‌جوی غیر الکلی در دست روی یک پل قدیمی ...شیشه‌ی خالی را چه کند؟

پرت‌اش کن! محکم برتاپ‌اش کن و صدای قلپ‌اش را در رودخانه گوش کن و راه‌ات را بگیر و برو به درک.

 

 

/ 3 نظر / 49 بازدید
مانی ب

پس در واقع بطری ای که پیدا کردید حاوی پیامی بود.

مانی ب

هنوز یعنی چی؟