باسمه

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

«دهنت سرویس.» خیلی هم نمی شود مودب بود. به خصوص  که این یکی دو روز آخر  این محترمانه ترین بد و بیراهی بود که می شد شنید. یک چیزی مثل این که «چه شب دل انگیزی!»

 

پایتخت بودن تهران را فقط وقتی بیرونش هستی درک می کنی. جوری از تهران حرف می زنند که انگار در آن شهر سر تا پا کرم و کثافت یک عده نیمه خدا زندگی می کنند.

« نمی شود! از تهران دستور داده اند.»

«یک ساعت نشده همه تو تهران خبر دار شدن»

«منتظریم تایید نقشه ها از تهران برسه»

(...با اجازه ادامه اش را برداشتم.)

/ 3 نظر / 7 بازدید
majid

rasti shi'ayan emsaal eshkal nadare eyd dashte bashan?

majid

dahanet service ya hamoon eydet mobarak :)

.

البته بی‌ادبی است، اما چه چاره؟ راست گفتی. سرويس. سرويس. سرويس.