باغچه‌ی کنار پارک را سم زده بودند و تعداد زیادی سوسک کوچک در حال جان دادن  بودند. دست و پاهای نازک شان را تکان می دادند و در پیچ و تاب بودند. کسی به تازگی یک ته سیگار روشن را انداخته بود کنارشان و دود رقیقی از کنار فیلترسیگار بلند می‌شد.

یاد بمباران شیمیایی حلبچه افتادم.

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید