اقتضای طبیعت

 

 

 

 عقرب‌های ساعت‌مان تکان نمی‌خورند. کوتاهه نزدیک 3 صبح خوابیده بود و درازه روی 9 از پا افتاده بود. کسی که بین این نشان‌گرهای صفحه‌ی ساعت و دم عقرب شباهتی دیده احتمالن مثل ما هر روز صبح با جای عقربه‌های ساعت مشکل جدی داشته. معمولن جایی که باید نیستند و اعداد خطرناکی را نشان می‌دهند مگر این که خوابیده باشند. مصرع: گفتم این فتنه است خوابش برده به.

 اگر این نشانگرهای حقیر عقرب‌اند آن تقویم‌‌ها چه هستند؟

 

-          قبل رفتن زیر کتری رو خاموش کن. یادت می‌مونه برا ساعت  باتری بخری؟

-          بعیده.

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید