سحابی ها

 

می شد عکس یک دیکتاتور بی رحم باشد پیش از رسیدن به قدرت یا عکس یادگاری یک تروریست سفاک که دست بر قضا پدر خوبی بوده اند. یک کارمند دون پایه و کم اثر یا  یک وزیر  یا خیلی موقعیت های دیگر.

 با این عکس به گذشته می روم و مثل کاهنی می شوم که آینده ی دور را می داند. نگاه شان می کند و  اندوهگین راهش را می گیرد و می رود.

 

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
ازگمی

عکس بابابزرگ محمد حسین و محمد صادق هم خیلی جوان تر و کوچک تر از امروز من نشان میدهد. آنها چه غریبانه رفتند. و امان از دل مادر آنگاه که پاک کردن غبار را بهانه میکند.