این جای دنیا کسی اهل کپی رایت نیست وگرنه کمال تبریزی برای فیلم «همیشه پای یک زن در میان است» بیشتر به فیلم what happens in vegas   مدیون است تا چه می دانم سید مهدی شجاعی.  فیلم خوبی است؟   شوخی هایش بامزه اند؟

در سالن تاریک سینما که نشسته بودم زیر لب به کمال تبریزی گفتم: بی شعور! چون به نظرم آمد او هم با این فیلم بی سر و ته اش به مردمی که جلوی پرده نشسته بودند می گوید: شماها این قدر شعور ندارید که لایق دیدن حتی یک فیلم متوسط باشید و مثل آدم بخندید .  همین که چندتا شوخی رکیک ببینید و چیزی  شبیه  ادرار نشانتان بدهند و تف به سر و ریش کسی بمالند بس تان است.   

*

این هم وضعی است، می رویم سینما، در آن جا فیلم ساز به ما توهین می کند و ما هم به ایشان توهین می کنیم  و بر می گردیم خانه :)

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید