آخر جاده

گواتر

این جا دیگه جاده های مملکت تموم میشه. به سمت جنوب شرق اینجا دیگه آخر جاده است و  می خوره به اقیانوس. پاسگاه دریایی  گواتر.

 

 

/ 1 نظر / 55 بازدید
دیرآشنا

من یکی که از به آخر رسیدن هیچ شاکی نیستم. منتظرم به آخر برسم.