باسمه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

از محمد رشیدی: 

 

 

می دانی ابلیس کارش را با آدم ها چگونه آغاز می کند؟ با «وسوسه». بله وسوسه، معنایش هم همچون ظاهرش تکرار «حرف ها» ست. مثل هوای سرد زمستان که با بی شرمی از زیر در به اتاق گرممان نفوذ می کند و کم کم آن را در سیطره خود می گیرد و فتح می کند. بعد از آن دیگر وسوسه نیست، حکمرانی است. از او امر است و از آدمی اطاعت. همچون ضحاک که شیطان او را بنده خود کرد....

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
حامد

بسم الله اول: سلام دوم:‌اگه منتظر تبريک کوچيکترا هستی خوب تبريک! سوم: سال بقيه خواب سعيد باشه الهی چهارم: (به قول مهدی) در جواب اين پستت بايد گفت خوب؟ پنجم: ولی با اين حال شايد ششم: حتما خيلی مهمه که تو آخرين سوره هم آمده اونم اونجوری هفتم: به قول يکی حالا نمي شد خدا يه ذره اراده به ما می داد! هشتم: مخلصيم دربست! تا اصفهانم که خيلی راه است! نهم: آقای مهندس امضا چه جوری بگيريم؟ بابا متخصص فيبر دهم:‌ياعلی