باسمه


توابع ماشین حسابم را نگاه می کردم: تانژانت، سینوس، توان، لگاریتم، معکوس، مبناها و....
دیدم الان مدت هاست فقط از چهار عمل اصلیش استفاده کرده ام. اعدادی را جمع زده ام: دست مزد کارگری یا محاسبه قیمت نهایی مناقصه ای یا فاکتورهای حمل و...، اعدادی را کسر کرده ام که مثلا باقی مانده تنخواهم را بدانم یا ضرب کرده ام که مثلا محیط قرقره ترمزی را پیدا کنم یا تقسیم کرده ام که مثلا پیشرفت کاری را بدانم.  خلاصه این که مدت هاست فقط از چهار عمل اصلیش استفاده کرده ام.
اسمش را گذاشتم: زندگی با اعمال اصلی!

  
نویسنده : ج ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢٩