باسمه


حامد دو روز نرفته سرکار و چیزی نوشته که البته هنوز جای کار دارد. من شرمنده ام. شاید از این که من نوشته اش را این جوری خوانده ام ناراحت شود شاید هم نه. گاهی خيلی بيشعورم.

  
نویسنده : ج ; ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۱٤