باسمه

 

من طرف عباسم. خدا رحمت کند مادرش را. آن حرفی که قبلا نوشتم، درباره اين ديوانه خيلی درست نيست. هرچند که اين روزها صدايش به زور در می آيد. فردا پس فرداست که برگردد و باز مثل قبل سر بچه های هیئت شان داد بزند که هوی سيد! دودره بازی درنيار. 

  
نویسنده : ج ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/۳