باسمه

بچه ها مشغول کار های اعتکافند.  نشريه شان را آماده می کنند. من هم  سرم به کار خودم است و مواظبم خيلی مزاحمشان نشوم. شبی است مهتابی. شبی است خوش . نشريه شان را ورق می زدم. « دل خرابی می کند دلدار را آگه کنيد»

شبی است خوش. 

  
نویسنده : ج ; ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱۸